Co je ILF Neurofeedback

 

Jedním z hlavních úkolů našeho mozku je reagovat na podněty z našeho   prostředí. Ze získaných vnitřních i vnějších signálů se mozek neustále učí a vytváří nové nebo prohlubuje staré způsoby chování. ILF Neurofeedback poskytuje mozku zrcadlo, na jehož základě může docházet k optimálním reakcím (seberegulaci) a učení se novým vzorcům chování.

Metoda ILF Neurofeedback

V České republice se více než 20 let pracuje se seberegulačními technikami mozku. Konkrétně ILF Neurofeedback lze však  označit v této oblasti za revoluční přístup. Za  používanou metodou je zkušenost a empirický výzkum manželů Othmerových, kteří jsou hlavními průkopníky metody na světě, a unikátní technické vybavení vyvinuté ve švýcarsko-německé spolupráci. Tato kombinace nám umožňuje pracovat s mozkem tak, jako žádná z technik neurofeedbacku v minulosti.

Dřívější způsoby trénovaly mozek na základě odměny (zvuk či jiný signál), ILF Neurofeedback pracuje pouze se zrcadlením. Mozku pouze ukazujeme jeho reaktivitu ve frekvencích 0,1-0,00001 mHz (Infra-Low Frequency) a vytváříme příležitost, aby tento signál zpracoval a sám sebe optimalizoval.

Na základě mých zkušeností a profesní orientace, práce s traumatem,  využívám ILF Neurofeedback při práci s klienty zejména v oblastech raného traumatu.

Prožitky z našeho dětství a rané vzorce chování ovlivňují celý náš dospělý život. Díky ILF Neurofeedbacku můžeme našemu mozku zrcadlit tuto úroveň našeho nevědomí a ten následně může zkušenosti zpracovat. Výsledky můžeme zaznamenat v následujících oblastech našeho života:

 

Snížení důsledků raného traumatu

Snížení úzkostí a depresivních stavů. Zvýšení pocitu bezpečí a následné snižování agresivních projevů. Lehčí prožívání ve vztazích a uzdravení poruch citové vazby.

Oblasti:
úzkosti, deprese, poruchy osobnosti, poruchy citové vazby, pocity ohrožení, agresivita, obsesivně-kompulzivní chování

Zvládání stresu a emocionální rovnováha

Jednou z oblastí, ve kterých ILF Neurofeedback pomáhá, je zvyšování seberegulace. Čímž stabilizujeme naší emoční rovnováhu. Což je zásadní nejen v mezilidských vztazích, ale i pro náš profesní život.

Oblasti:
přílišná agitovanost, emocionální nestabilita, vyjadřování a prožívání emocí, tinnitus

Zlepšení kvality spánku

Špatný spánek negativně ovlivňuje výkon a naši celkovou pohodu. ILF Neurofeedback může pomoci zlepšit kvalitu spánku tím, že učí mozek se regulovat a nacházet vhodný biorytmus pro daný organizmus.

Oblasti:
problémy s usínáním, s nočním probouzením a neschopností znovu usnout, náročné probouzení

Zvýšení emoční inteligence

Schopnost rozumět a reagovat na emoce ostatních je důležitým atributem dobrých mezilidských vztahů.
ILF Neurofeedback je v této oblasti velmi podpůrný a rozvíjející pro diagnostikované na autistickém spektru, ale nejen pro ně.

Oblasti:
autismus a poruchy autistického spektra, schopnost rozlišovat a porozumět emočním stavům druhých

Vylepšení paměti a kognitivních funkcí

Za našimi problémy s kapacitou paměti či možnostmi se vzdělávat stojí velmi často zvýšené napětí v nervovém systému. Vzhledem k tomu, že ILF Neurofeedback pracuje v nízkých frekvencích našeho podvědomí, zvyšuje dlouhodobě klidové prožívání a kapacitu našeho mozku.

Oblasti:
soustředění, krátkodobá i dlouhodobá paměť, schopnost se učit

Podpora behaviorální změny u dětí

Za častými poruchami pozornosti (ADD), hyperaktivitou (ADHD), poruchami učení či agresivními projevy u dětí často stojí vývojové poruchy či rané trauma. Díky ILF Neurofeedbacku můžeme zvýšit prožívání klidu a stability a tím mozku poskytnout prostor k opětovné optimalizaci.

Oblasti:
dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, vývojová dysfázie, rovnováha, koordinace, ADHD, ADD

Ceník služeb

Připravila jsem pro vás zvýhodněné balíčky, ale i možnost platit za každé sezení zvlášť. Je jen na vás pro jakou možnost se rozhodnete. Platba  probíhá hotově, převodem nebo QR kódem.

Termín na první sezení bude pevně rezervován až po úhradě platby předem na účet: 1217373048/3030

Informace o storno podmínkách naleznete v sekci ceník.

Jedno sezení

1.300
 • Cena za jedno sezení
 • Obsahuje↓
 • 1x sezení - 60 minut
  - z toho ILF Neurofeedback trénink trvá 30 minut
 • I zde je součástí QIK test
  (již bezplatně) po 5. a 10. sezení
Popular

10lekcí

11.700
 • Předplatné 10 lekcí (1.170Kč/sezení)
  = jedno sezení zcela ZDARMA
 • Obsahuje↓
 • 10x sezení- 60 minut
  - z toho ILF Neurofeedback trénink trvá 30 minut
 • QIK test (již bezplatně)
  po 5. a 10. sezení

Vstupní sezení

2.300
 • Cena za úvodní sezení
 • Obsahuje ↓
 • Vstupní anamnéza
 • QIK test (v hodnotě 500Kč)
 • 1x úvodní sezení - 2,5 hodiny
  - z toho ILF Neurofeedback trénink trvá 20 minut

Mám zájem o neurofeedback

Máte nějaké otázky ohledně ILF Neurofeedbacku a terapie?  Chcete se objednat na úvodní sezení?

Napište mi, domluvíme si podrobnosti. Těším se na vás.

Email: martina@martinapolakova.cz